Kårestad byalag

14563569_10155302444849027_8044491284526519452_nKårestugan drivs med ideella insatser med hjälp av Kårestad byalags styrelse.

Styrelsen 2021

Karolina Fransson, Ordförande
Niklas Lefévre, Kassör
Sandra Akhtar, Sekreterare
Liselott Hagberg-Chevrell, Supleant
Tonny Fransson, Ledamot
Jonas H Ehrner, Ålderman

Protokoll från årsmötet 2021
Ekonomisk årsrapport 2020

Tidigare protokoll
Protokoll från årsmötet 28/3 – 2020
Ekonomisk årsrapport  2019
Skrivelse till Vägverket – 25an
Skrivelse till Vägverket – Kårestad by