Kårestad byalag

Styrelsen 2023

Marie Ferdinandsson, Ordförande
Andreas Jönsson, Kassör
Nina Klingborg, Sekreterare
Henrik Lövemyr, Suppleant
Lotta Hagberg Chevrell, Ledamot
Susanne Nilsson, Ålderkvinna