Medlemsavgift

Medlemsavgift

För alla som bor i Kårestad finns det möjlighet att bli medlem i Kårestads byalag. Medlem blir du genom att betala in 300 kr/hushåll till bankgiro 102-2888. Då byalagets verksamhet är i behov av ekonomiska bidrag får man gärna betala in ett frivilligt bidrag utöver medlemsavgiften. Som medlem får du hyra Kårestugan till ett billigare pris samt att du har rösträtt på årsmötet.